AUDICIJA ZA PJEVAČE

Katedralni zbor Sv. Stošije u Zadru objavljuje

AUDICIJU ZA NOVE PJEVAČE

prijava za audiciju vrši se u Katedralnom župnom uredu sv. Stošije osobno, te na tel. 251-708 radnim danom od 9 -12 sati ili na koru Katedrale nakon nedjeljne sv. Mise u 11 sati.