4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Nedjelja, 18. 12. 2011.

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA “Rorate”

ČITANJA:

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;

Ps 89,2-5.27.29;

Rim 16,25-27;

Lk 1,26-38