Sv. Josip

Ponedjeljak, 19. 03. 2012.

Svetkovina

SV. JOSIP, zaručnik bl. Dj. Marije

ČITANJA:

2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16;

Ps 89, 2-5.27.29;

Rim 4, 13.16-18.22;

Mt 1, 16.18-21.24a (ili: Lk 2,41-51a)

Napomena: ▪ U slavlju euharistije pjeva se himan »Slava«, a izostavlja se poklik »Aleluja«. ▪