MEĐUNARODNA ORGULJAŠKA ŠKOLA ZA CRKVENE GLAZBENIKE U ZADRU

PREDAVANJA

5. srpnja – 15 sati – Dvorana Sjemeništa Zmajević

Mo. prof. Miroslav Martinjak – Glazbeni instrumenti u rimskoj liturgiji

 

8. srpnja – 18 sati – Dvorana sjemeništa Zmajević

Žan Morović – Koncerti u crkvama

 

Pozivamo crkvene glezbenike, župnike i sve zainteresirane da nazoče ovim zanimljivim predavanjima.