SEMINAR ZA CRKVENE GLAZBENIKE

Seminar za crkvene glazbenike kojeg organizira naše Liturgijsko povjerenstvo, pod nazivom GLAZBA U EUHARISTIJSKOM SLAVLJU, čije je održavanje predviđeno u subotu, 20. listopada 2012. godine odgađa se. O naknadnom terminu izvijestit ćemo na stranicama i putem župnih ureda.