No Image

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

26/11/2012 admin 0

Nedjelja, 2. 12. 2012. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Jr 33, 14-16; Ps 25, 4b-5.8-10.14 (Lešćan); 1Sol 3, 12 – 4,2; Lk 21, 25-28.34-36 Proprij

No Image

BOŽIĆNI KONCERT KLAPA

19/11/2012 admin 0

Pozivamo sve voditelje klapa koje djeluju na području Zadarske nadbiskupije da  dođu na sastanak u svezi organizacije Božićnog koncerta klapa na Bogojavljenje 2013. godine. Sastanak […]

No Image

33. NEDJELJA KROZ GODINU

17/11/2012 admin 0

Nedjelja, 18. 11. 2012. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Dn 12, 1-3; Ps 16, 5.8-11 (Igrec, Milanović); Heb 10, 11-14.18; Mk 13, 24-32

No Image

32. NEDJELJA KROZ GODINU

03/11/2012 admin 0

Nedjelja, 11. 11. 2012. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 17, 10-16; Ps 146, 6c-10 (Lešćan); Heb 9, 24-28; Mk 12, 38-44

No Image

31. NEDJELJA KROZ GODINU

01/11/2012 admin 0

Nedjelja, 4. 11. 2012. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Pnz 6, 2-6; Ps 18, 2-4.47.51ab (Igrec, Morović); Heb 7, 23-28; Mk 12, 28b-34