1. KORIZMENA NEDJELJA

Nedjelja, 17. 2. 2013.

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:

Pnz 26,4-10;

Ps 91,1-2.10-15;

Rim 10,8-13;

Lk 4,1-13

KANTUAL

Napomena: ▪ Na prvu korizmenu nedjelju vrši se obred izbora ili upisa imena katekumenâ koji će u vazmenoj noći pristupiti sakramentima kršćanske inicijacije. ▪ Započinje proljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen pokori i obraćenju. ▪ Izostavlja se slavlje Sedam svetih osnivača Reda slugu Marijinih.