ZRNO VJERE

U ediciji Crkva u svijetu, Splitsko-makarske nadbiskupije,  izašla je u prigodi Godine vjere knjiga Zrno vjere Mo. don Šime Marovića, kapelnika prvostolne crkve Sv. Dujma u Splitu. Preporučamo svim crkvenim glazbenicima ovu novu glazbeno-liturgijsku zbirku kojiom nas naš don Šime daruje. Sam Mo. Marović u predgovoru kazuje:

Papa Benedikt XVI. otvorio je, 11. listopada 2012., Godinu vjere. U svomu pismu Vrata vjere, on ističe da je prvotni cilj Godine vjere “poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta” (br. 6). Stoga ovu godinu treba živjeti kao dar Crkvi i prihvatiti je kao poticaj, da bismo produbljeno upoznali i preživjeli otajstva spasenja. Vjera, primljena kao Božji milosni dar, povećava se navještajem Riječi i oblikuje život svakoga vjernika, vodeći ga prema smislu života.
Prigodom Godine vjere, skladao sam Misu (Gospodine, Slava, Vjerujem, Svet, Jaganjče Božji), nekoliko otpjevnih psalama, aleluja i pjesme, koje puk Božji može pjevati u bogoslužju. Osobito sam nastojao da vjernici, oko stola Riječi i Kruha, mogu radosno i oduševljeno zapjevati Vjerovanje. Nažalost, Vjerovanje u svetoj misi, posljednjih desetljeća, rijetko tko pjeva.
Misa je skladana da je svi vjernici, jednoglasno ili dvoglasno, mogu lako otpjevati. Otpjevni psalmi i pjesme su jednostavni, a mogu se brzo i lako zapamtiti. Skladbu Isuse, ti nam objavi mogu pjevati puk i mješoviti zbor. Zbog ljepote i jednostavnosti stihova, pjesmu Zrno vjere skladao sam za četveroglasni mješoviti pjevački zbor i puk, koji prate orgulje.don Šime Marović
(iz Predgovora)
 

Iz sadržaja knjige donosimo nekoliko skladbi koje će zasigurno naći mjesto u liturgijskoj upotrebi naših crkava.

Marović Misa u Godini vjere dionica 2 gl.

Marović Misa u Godini vjere Partitura 2 gl

Marović Misa u Godini vjere dionica 4 gl.

Marović Misa u Godini vjere Partitura 4 gl.

Marović Marijo uzor vjernice dionica

Marović Marijo uzor vjernice partitura

Marović Majko vjere dionica

Marović Majko vjere dionica partitura

Marović Sebe nam daješ dionica

Marović Sebe nam daješ partitura