No Image

13. NEDJELJA KROZ GODINU

28/06/2013 admin 0

Nedjelja, 30. 6. 2013. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a.5.7-11 (Milanović); Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

No Image

12. NEDJELJA KROZ GODINU

15/06/2013 admin 0

Nedjelja, 23. 6. 2013. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9 (Galetić); Gal 3,26-29; Lk 9,18-24

No Image

11. NEDJELJA KROZ GODINU

10/06/2013 admin 0

Nedjelja, 16. 6. 2013. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11 (Lešćan); Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 – 8,3

No Image

10. NEDJELJA KROZ GODINU

03/06/2013 admin 0

Nedjelja, 9. 6. 2013. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b (Igrec, Morović); Gal 1,11-19; Lk 7,11-17

No Image

PRESVETO SRCE ISUSOVO

03/06/2013 admin 0

Petak, 7. 6. 2013. Svetkovina PRESVETO SRCE ISUSOVO ČITANJA: Ez 34,11-16; Ps 23,1-6 (Galetić, Golenić, Lešćan, Žan); Rim 5,5-11; Lk 15,3-7