No Image

11. NEDJELJA KROZ GODINU

10/06/2013 admin 0

Nedjelja, 16. 6. 2013. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11 (Lešćan); Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 – 8,3