SV. STOŠIJA

Utorak, 14. siječnja 2014.

Katedrala Sv. Stošije u Zadru, u 18 sati

SVEČANA VEČERNJA

Srijeda, 15. siječnja 2014.

Sv. Stošija, mučenica

u katedrali svetkovina, u ostalim crkvama Nadbiskupije blagdan
 
PROPRIJ