No Image

PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

26/02/2014 admin 0

Srijeda, 5. 3. 2014. Svagdan PEPELNICA ČITANJA: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6a.12-14.17; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18 PEPELNICA KANTUAL Napomena: ▪ Blagoslov pepela i obred […]

No Image

8. NEDJELJA KROZ GODINU

24/02/2014 admin 0

Nedjelja, 2. 3. 2014. OSMA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9b (Šoštarić, Bartolić); 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

No Image

7. NEDJELJA KROZ GODINU

19/02/2014 admin 0

Nedjelja, 23. 2. 2014. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Lev 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

No Image

6. NEDJELJA KROZ GODINU

11/02/2014 admin 0

Nedjelja, 16. 2. 2014. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Sir 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 (Morović); 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

No Image

5. NEDJELJA KROZ GODINU

02/02/2014 admin 0

Nedjelja, 9. 2. 2014. PETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 58,7-10; Ps 112,4-8a.9 (Grgat , Morović); 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16