PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA

Srijeda, 5. 3. 2014.

Svagdan

PEPELNICA

ČITANJA:

Jl 2,12-18;

Ps 51,3-6a.12-14.17;

2Kor 5,20 – 6,2;

Mt 6,1-6.16-18

PEPELNICA KANTUAL

Napomena: ▪ Blagoslov pepela i obred pepeljenja vrše se u misi nakon homilije. U misi u kojoj se vrši obred pepeljenja izostavlja se pokajnički čin. ▪ Pobožnost križnoga puta, vlastita vremenu korizme, neka se ne vrši u korizmene nedjelje. ▪ Korizmeni svagdani (feriae) od Pepelnice do subote pred Cvjetnicu po stupnju slavlja imaju prednost pred spomendanima svetaca. Ako je na neki od korizmenih svagdana u općemu kalendaru upisan spomendan nekoga svetca, spomendan se ili ispušta ili slavi na način da se od spomendana uzme samo zborna molitva, a sve ostalo od dana (OURM 355a). ▪ Nije dopušteno slaviti »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381). ▪ Poklik »Aleluja« ispušta se u sve dane, pa i na svetkovine kroz korizmu. Himan »Slava« govori se ili pjeva na svetkovine i blagdane te u posebnim svečanijim zgodama. ▪ U korizmi se, zbog pokorničkoga značenja ovoga vremena, zabranjuje oltar kititi cvijećem, a sviranje glazbala dopušta se samo kao podržavanje pjevanja.