No Image

4. KORIZMENA NEDJELJA

24/03/2014 admin 0

Nedjelja, 30. 3. 2014. ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; Iv 9,1-41  PROPRIJA KANTUAL

No Image

3. KORIZMENA NEDJELJA

18/03/2014 admin 0

Nedjelja, 23. 3. 2014. TREĆA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Izl 17,3-7; Ps 95,1-2,6-9 (Igrec, Klobučar); Rim 5,1-2.5-8; Iv 4,5-42 PROPRIJA KANTUAL U katedrali Sv. Stošije u […]

No Image

SV. JOSIP

18/03/2014 admin 0

Srijeda, 19. 3. 2014. SVETKOVINA SV. JOSIP, zaručnik bl. Dj. Marije ČITANJA: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21 (ili: Lk 2,41-51a)

No Image

2. KORIZMENA NEDJELJA

10/03/2014 admin 0

Nedjelja, 16. 3. 2014. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Post 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22 (Igrec, Lešćan, Topić); 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 PROPRIJA KANTUAL

No Image

1. KORIZMENA NEDJELJA

04/03/2014 admin 0

Nedjelja, 9. 3. 2014. PRVA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Post 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-4.5-6a.12-14.17 (Klobučar, Morović); Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 PROPRIJA KANTUAL PJESME I MOTETI