SV. JOSIP

Srijeda, 19. 3. 2014.

SVETKOVINA

SV. JOSIP, zaručnik bl. Dj. Marije

ČITANJA:

2Sam 7,4-5a.12-14a.16;

Ps 89,2-5.27.29;

Rim 4,13.16-18.22;

Mt 1,16.18-21 (ili: Lk 2,41-51a)