EUHARISTIJSKI KONGRESI 2015.

Luke-24-13-35U trećoj godini vjere, u Zadarskoj nadbiskupiji, ova, treća godina, godina je Euharistije. Sukladno tome organiziraju se dekanatski i nadbiskupijski Euharistijski kongresi.

Uskoro će iz tiska izaći liturgijski vodič koji sadržava cjelokupno misno slavlje s pjesmama.

Za pravovremeno spremanje pjevača i puka na našim stranicama donosimo notni materijal koji je određen za kongrese.

PJESME