12. NEDJELJA KROZ GODINU

07/06/2015 admin 0

Nedjelja, 21. 6. 2015. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31 (Grgat, Tomašić); 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41. MV 12 NKG  

11. NEDJELJA KROZ GODINU

07/06/2015 admin 0

Nedjelja, 14. 6. 2015. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16 (GK, Grgat); 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 MV 11 NKG

PRESVETO SRCE ISUSOVO

07/06/2015 admin 0

Petak, 12. 6. 2015. SVETKOVINA PRESVETO SRCE ISUSOVO ČITANJA: Hoš 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-3.4b-6 (Grgat, Martinjak, Špralja); Ef 3,8-12.14-19; Iv 19,31-37