14. NEDJELJA KROZ GODINU

15/06/2015 admin 0

Nedjelja, 5. 7. 2015. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Ez 2,2-5; Ps 123,1-4 (Bartolić, Grgat, Igrec); 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6. MV 14 NKG

SV. PETAR I PAVAO

15/06/2015 admin 0

Ponedjeljak, 29. 6. 2015. SVETKOVINA SV. PETAR I PAVAO, apostoli ČITANJA: Dj 12,1-11; Ps 34,2-9 (Grgat, Morović); 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

15/06/2015 admin 0

Nedjelja, 28. 6. 2015. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b (Bubalo, Grgat, Igrec, Morović); 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43. MV 13 NKG

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

15/06/2015 admin 0

Srijeda, 24. 6. 2015. SVETKOVINA ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA ČITANJA: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15(Grgat, Igrec); Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80