26. NEDJELJA KROZ GODINU

30/08/2015 admin 0

Nedjelja, 27. 9. 2015. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14 (Dobrinj, Grgat, Špralja); Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

25. NEDJELJA KROZ GODINU

30/08/2015 admin 0

Nedjelja, 20. 9. 2015. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8 (Galetić, Grgat, Lešćan, Morović); Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

24. NEDJELJA KROZ GODINU

30/08/2015 admin 0

Nedjelja, 13. 9. 2015. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9 (Grgat); Jak 2,14-18; Mk 8,27-35