BOŽIĆNI KONCERT KLAPA 2016.

Sv. Frane

Poštovani i dragi prijatelji, voditelji i članovi klapa,

već petu godinu za redom organiziramo Božićni koncert klapa koji se tradicionalno održava na Bogojavljenje u crkvi Sv. Frane u Zadru. Pozivamo vas i ovo godinu da nam se pridružite u zajedničkom muziciranju. U privitku je prijavni list koji treba popunjen dostaviti na portu Nadbiskupskog ordinarijata (J. Biankinija 2), poslati na fax 208-640 ili na mail arscelebrandizd@gmail.com, najkasnije do 10. prosinca 2015. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijavljuju se tri pjesme s jasno naznačenim autorom, odnosno obrađivačem. Poredak pjesmama na prijavnici neka bude prema želji koju bi pjesmu radije klapa izvodila.

Prijaviti se mogu samo klape s područja Zadarske nadbiskupije.

Uz, već tradicionalnu, pjesmu Preveliku radost u obradi J. Ćalete, ovu ćemo godinu zajedno pjevati Svim na zemlji u obradi Nikole Buble, koji nas je, nažalost, ovu godinu napustio pa je ovo svojevrsna zahvala maestru za njegov doprinos klapskom životu.

Srdačan pozdrav,

Žan Morović, regens chori Katedrale Sv. Stošije u Zadru.

PRIJAVNI LIST KLAPE

Murter Preveliku radost obr. Joško Ćaleta

Svim na zemlji obr Nikola Buble