4. NEDJELJA KROZ GODINU

16/01/2016 admin 0

Nedjelja, 31. 1. 2016. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Jr 1,4-5.17-19; Ps 71,1-4a.5-6b.15ab.17 (Grgat, Igrec); 1Kor 12,31 – 13,13; Lk 4,21-30

3. NEDJELJA KROZ GODINU

16/01/2016 admin 0

Nedjelja, 24. 1. 2016. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15 (Čalo, Dobrinj, Grgat, Špralja); 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21

2. NEDJELJA KROZ GODINU

16/01/2016 admin 0

Nedjelja, 17. 1. 2016. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-10ac (Grgat, Rakonca, Tomašić); 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12