PETA VAZMENA NEDJELJA

09/04/2016 admin 0

Nedjelja, 24. 4. 2016. PETA VAZMENA NEDJELJA ČITANJA: Dj 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35.   KANTUAL