DUHOVI

Nedjelja, 15. 5. 2016.

SVETKOVINA

PEDESETNICA. DUHOVI

ČITANJA:

Dj 2,1-11;

Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34;

Rim 8,8-17 (ili: 1Kor 12,3b-7.12-13);

Iv 14,15-16.23b-26 (ili: Iv 20,19-23).

KANTUAL