9. NEDJELJA KROZ GODINU

14/05/2016 admin 0

Nedjelja, 29. 5. 2016. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 8,41-43; Ps 117,1-2; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10.   KANTUAL