11. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 12. 6. 2016. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 – 8,3.   KANTUAL

10. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 5. 6. 2016. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17   KANTUAL

PRESVETO SRCE ISUSOVO

15/05/2016 admin 0

Petak, 3. 6. 2016. SVETKOVINA PRESVETO SRCE ISUSOVO ČITANJA: Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7.   KANTUAL