13. NEDJELJA KROZ GODINU

05/06/2016 admin 0

Nedjelja, 26. 6. 2016. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62.   KANTUAL

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

05/06/2016 admin 0

Petak, 24. 6. 2016. SVETKOVINA ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA ČITANJA: vl.: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15 (Grgat); Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80  

12. NEDJELJA KROZ GODINU

05/06/2016 admin 0

Nedjelja, 19. 6. 2016. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24   KANTUAL