SV. PETAR I PAVAO

13/06/2016 admin 0

Srijeda, 29. 6. 2016. SVETKOVINA SV. PETAR I PAVAO, apostoli ČITANJA: Dj 12,1-11; Ps 34,2-9; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.   KANTUAL