16. NEDJELJA KROZ GODINU

01/07/2016 admin 0

Nedjelja, 17. 7. 2016. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Post 18,1-10a; Ps 15,2-4.5ab; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42.   KANTUAL

15. NEDJELJA KROZ GODINU

01/07/2016 admin 0

Nedjelja, 10. 7. 2016. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Pnz 30,10-14; Ps 69,14. 17. 30-31. 33-34. 36ab. 37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37.   KANTUAL