33. NEDJELJA KROZ GODINU

05/11/2016 admin 0

Nedjelja, 13. 11. 2016. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Mal 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2Sol 3,7-12; Lk 21,5-19   KANTUAL

32. NEDJELJA KROZ GODINU

04/11/2016 admin 0

Nedjelja, 6. 11. 2016. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Mak 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8b.15; 2Sol 2,16 – 3,5; Lk 20,27-38.   KANTUAL