17. NEDJELJA KROZ GODINU

27/07/2017 admin 0

Nedjelja, 30. 7. 2017. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – A 1Kr 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

16. NEDJELJA KROZ GODINU

22/07/2017 admin 0

Nedjelja, 23. 7. 2017. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA Mudr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

15. NEDJELJA KROZ GODINU

15/07/2017 admin 0

Nedjelja, 16. 7. 2017. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – A Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

14. NEDJELJA KROZ GODINU

08/07/2017 admin 0

Nedjelja, 9. 7. 2017. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – A Zah 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13c-14; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL