29. NEDJELJA KROZ GODINU

Nedjelja, 22. 10. 2017.

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNI PROPRIJ

MISNA ČITANJA – A
Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5-7-10a.10c; 1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21

MOLITVA VJERNIKA

KANTUAL

NAPOMENA:
Današnja se nedjelja slavi kao »misijska« da bi se u vjernicima pobudila suodgovornost i vjernička zauzetost za djelo evangelizacije. Može se uzeti misni obrazac »Za evangelizaciju naroda« (RM 717).