ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA

Srijeda, 14. 2. 2018.

PEPELNICA

Svagdan

MISNI PROPRIJ

MISNA ČITANJA
Jl 2,12-18; Ps 51,3-6a.12-14.17; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18

MOLITVA VJERNIKA

KANTUAL

NAPOMENA:
▪ Blagoslov pepela i obred pepeljenja vrše se u misi nakon homilije. U misi u kojoj se vrši obred pepeljenja izostavlja se pokajnički čin. ▪ Pobožnost križnoga puta, vlastita vremenu korizme, neka se ne vrši u korizmene nedjelje. ▪ Korizmeni svagdani (feriae) od Pepelnice do subote pred Cvjetnicu po stupnju slavlja imaju prednost pred spomendanima svetaca. Ako je na neki od korizmenih svagdana u općemu kalendaru upisan spomendan nekoga svetca, spomendan se ili ispušta ili slavi na način da se od spomendana uzme samo zborna molitva, a sve ostalo od dana (OURM 355a). ▪ Nije dopušteno slaviti »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381). ▪ Poklik »Aleluja« ispušta se u sve dane, pa i na svetkovine kroz korizmu. Himan »Slava« govori se ili pjeva na svetkovine i blagdane te u posebnim svečanijim zgodama. ▪ U korizmi se, zbog pokorničkoga značenja ovoga vremena, zabranjuje oltar kititi cvijećem, a sviranje glazbala dopušta se samo kao podržavanje pjevanja.