GOSPA OD ZDRAVLJA

03/11/2018 admin 0

Srijeda, 21. 11. 2018. GOSPA OD ZDRAVLJA MISNI PROPRIJ I ČITANJA Gospa od Zdravlja Obrednik

33. NEDJELJA KROZ GODINU

03/11/2018 admin 0

Nedjelja, 18. 11. 2018. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32 MOLITVA […]

32. NEDJELJA KROZ GODINU

03/11/2018 admin 0

Nedjelja, 11. 11. 2018. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B 1Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44 MOLITVA […]

31. NEDJELJA KROZ GODINU

03/11/2018 admin 0

Nedjelja, 4. 11. 2018. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Pnz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; Heb 7,23-28; Mk 12,28b-34 MOLITVA […]