5. NEDJELJA KROZ GODINU

09/01/2022 admin 0

Nedjelja, 6. 2. 2022. PETA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – CIz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 MOLITVA VJERNIKA – C […]

4. NEDJELJA KROZ GODINU

09/01/2022 admin 0

Nedjelja, 30. 1. 2022. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – CJr 1,4-5.17-19; Ps 71,1-4a.5-6b.15ab.17; 1Kor 12,31 – 13,13; Lk 4,21-30 MOLITVA VJERNIKA […]

3. NEDJELJA KROZ GODINU

09/01/2022 admin 0

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU Nedjelja, 23. 1. 2022. MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – CNeh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21 MOLITVA VJERNIKA – […]

2. NEDJELJA KROZ GODINU

09/01/2022 admin 0

Nedjelja, 7. 1. 2022. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – CIz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-10ac; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12 MOLITVA VJERNIKA – C […]