TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

22/11/2017 admin 0

Nedjelja, 17. 12. 2017. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA -B Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

22/11/2017 admin 0

edjelja, 10. 12. 2017. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA -B Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9ab-14; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

22/11/2017 admin 0

Nedjelja, 3. 12. 2017. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Iz 63,16b-17b; 64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1Kor 1,3-9: Mk 13,33-37 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA

20/11/2016 admin 0

Nedjelja, 18. 12. 2016. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 KANTUAL

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA

20/11/2016 admin 0

Nedjelja, 4. 12. 2016. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12   KANTUAL

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

20/11/2016 admin 0

Nedjelja, 27. 11. 2016. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44   KANTUAL

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

06/11/2015 admin 0

Nedjelja, 20. 12. 2015. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Mih 5,1-4a; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45.   KANTUAL PROPRIJ HIMNI, POPIJEVKE, MOTETI

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

06/11/2015 admin 0

Nedjelja, 13. 12. 2015. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18.   KANTUAL PROPRIJ HIMNI, PJESME, MOTETI

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

06/11/2015 admin 0

Nedjelja, 6. 12. 2015. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6.   KANTUAL PROPRIJ HIMNI, POPIJEVKE, MOTETI

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

06/11/2015 admin 0

Nedjelja, 29. 11. 2015. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5.8-10.14; 1Sol 3,12 – 4,2; Lk 21,25-28.34-36. KANTUAL PROPRIJ HIMNI, POPIJEVKE, MOTETI