UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

07/09/2022 admin 0

Srijeda, 14. 9. 2022. UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA Blagdan MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJABr 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

20/07/2020 admin 0

Četvrtak, 6. 8. 2020. PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO Blagdan MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA vl.: Dn 7, 9-10.13-14; 2Pt 1, 16-19; Ps 97, 1-2.5-6.9; Mt 17, 1-9 MOLITVA […]

PRESVETO TROJSTVO

07/06/2020 admin 0

Nedjelja, 7. 6. 2020. PRESVETO TROJSTVO Svetkovina MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA Izl 34,4b-6.8-9; Otpj.pj.: Dn 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Iv 3,16-18 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

UZVIŠENJE SV. KRIŽA

31/08/2018 admin 0

Petak, 14. 9. 2018. UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA Blagdan MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

PRESVETO SRCE ISUSOVO

03/06/2018 admin 0

Petak, 8. 6. 2018. PRESVETO SRCE ISUSOVO Svetkovina MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Hoš 11,1.3-4.8c-9; Otp. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; Ef 3,8-12.14-19; Iv 19,31-37 MOLITVA […]