SV. OBITELJ

PROPRIJ

Ulazna pjesma

I pohitješe pastiri te pronađoše Mariju i Josipa i Novorođenče.  (Lk 2, 16)

Canjuga – I pohitješe

OTPJEVNI PSALAM

Godina A

Blago svima koji se boje Gospodina,
koji Njegovim hode stazama!

Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5.

Galetić -Blago svima Ps 128

Grgat -Blago svima Ps 128

Igrec -Blago svima Ps 128

Godina B

On je Gospodin, Bog naš,
On se uvijek sjeća svojega Saveza!

Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5.

Prša – On je Gospod, Bog naš

Godina C

Blaženi koji prebivaju u Domu tvoje, Gospodine!

Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19

Andrić – Blaženi koji prebivaju

Pjesma prije Evanđelja

Godina A – Kol 3, 15a i 16a

Mir Kristov neka upravlja srcima vašim!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

Godina B – Heb 1, 1-2

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima:
konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.

Godina C – Dj 16, 14b

Otvori, Gospodine, srce naše
da se priklonimo riječima Sina Tvoga!.

 

Pričesna pjesma

Bog se na zemlji pojavio i među ljudima se udomio. (Bar 3, 38)