SVETKOVINA SVETE BOGORODICE MARIJE

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Zdravo, sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga,
komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga!
   (Sedulius)

Lešćan – Zdravo sveta Rodiljo

OTPJEVNI PSALAM

Godina A, B, C

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas!

Ps 67 (66), 2-3. 5. 6 i 8

Bartolić-Galetić – Smilovao nam se Bog

Grgat – Smilovao nam se Bog

Igrec – Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B, C – Heb 1, 1-2

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima:
konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.

Pričesna pjesma

Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke. (Heb 13, 8)

Klobučar – Isus Krist jučer i danas

Paljušević – Isus Krist jučer, danas i uvijeke