UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

našašće sv. Križa

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista,
u kojem je spas, život i uskrsnuće naše,
po kojem smo spašeni i oslobođeni. (Usp. Gal 6, 14)

Canjuga Mi treba da se hvalimo

Morović Mi treba da se hvalimo

Otpjevni psalam

Godina A, B, C:

Ne zaboravite djela Božjih!

Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38

Bubalo Ne zaboravite djela Božjih Ps 78

Grgat Ne zaboravite djela Božjih Ps 78

Igrec Ne zaboravite djela Božjih Ps 78

 

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B, C:

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te
jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Pričesna pjesma

A ja kad budem uzdignut sa zemlje
sve ću privući k sebi, govori Gospodin. (Iv 12, 32)

GRADUALE ROMANUM

MISSA EXALTATIONIS ST. CRUCIS