3. KORIZMENA NEDJELJA

ORDINARIJ

MISE U ADVENTU I KORIZMI

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Gospodinu su svagda moje oči upravljene,
jer mi nogu izvlači iz zamke.
Pogledaj na me i smiluj se meni,
jer osamljen sam i nevoljan
. (Ps 25, 15-16)

Canjuga – Gospodinu su svagda

Marović – Gospodinu su svagda

Morović – Gospodinu su svagda

ili

Kad na vama pokažem svetost svoju,
skupit ću vas iz svih zemalja.
Poškropit ću vas vodom čistom
i očistit ću vas od svih vaših nečistoća.
I dat ću vam novo srce, govori Gospodin
(Ez 36, 23-26)

Canjuga – Kada na vama pokažem

Igrec – Kada na vama pokažem svetost svoju

 

Otpjevni psalam

Godina A

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«​

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9

Grgat – O da danas glas Gospodnji čujete

Igrec – O da danas glas Božji čujete

Klobučar – Ako danas

Marović – Ako danas glas Mu čujete

 

Godina B

Gospodine, Ti imaš riječi života vječnoga!

Ps 19 (18), 8. 9. 10. 11

Boltek – Gospodine, Ti imaš (Ant.)

Dobrinj (Špralja) – Gospodine, Ti imaš

Grgat – Gospodine, Ti imaš

Igrec – Ti imaš riječi

Marović – Gospodine Ti imaš

Sali (Špralja) – Riječi tvoje, Gospodine

Godina C

Milosrdan je i milostiv Gospodin

Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11

Galetić – Milosrdan je

Grgat – Milosrdan je

Igrec – Milosrdan je

Marović – Milosrdan je

 

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Iv 4, 42 i 15

Gospodine, Ti si uistinu Spasitelj svijeta;
daj mi vode žive da ne ožednim!

Godina B: Iv 3, 16

Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u Njega vjeruje, ima život vječni!

Godina C: Mt 4, 17

Obratite se, govori Gospodin,
približilo se Kraljevstvo Božje!

Pjesme prije Evanđelja (PGPN)

Igrec – Pjesme prije Evanđelja

Marović – Pjesme prije Evanđelja

PREDSLOVLJE

Predslovlje Samarijanka

Pričesna pjesma

Kada se čita Evanđelje o Samarijanki

Tko bude pio vode koje ću mu ja dati, govori Gospodin,
ostat će u njemu izvorom vode koja teče u život vječni. 
(Iv 4, 13-14)

Canjuga – Tko bude pio

Morović – Tko bude pio

ili

Kada se čita drugo Evanđelje

I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike Tvoje, Gospodine nad Vojskama,
Kralju moj i Bože moj! (Ps 84 (83), 4-5)

 Morović – I vrabac sebi

GRADUALE ROMANUM

DOMINICA TERTIA IN QUADRAGESIMA

 

POPIJEVKE I MOTETI