POPIJEVKE I MOTETI

Bach Pred tobom padam nice
 
Cjelivat ću, Gospodine, Sučić
 
Ja se kajem, Dalmacija
 
Ja se kajem, Novak
 
K Tebi vapim
 
Milosti je čas, Samardžić
 
Na dvoru Pilatovu
 
Narode moj ljubljeni, CO
 
O biči preljuti obr. Marović
O biči preljut II obr. Marović
 
Palestrina Adoramus Te Christe
 
Stala plačuć, Novak
 
Čuj stvoritelju milostiv, Canjuga
 
Čuj Stvoritelju milostiv, Kolb
 
Čuj Stvoritelju milostiv, Martinjak
 
 
Čuj, Stvoritelju milostiv, Marović
 
O križu blagoslovljeni, Martinjak
 
O Sunce spasa, Isuse, M. Hipšer
 
Počinje se strašna muka /O Isuse, daj da pjevam
 
Prosti, moj Bože, Dalmacija
 
Puče moj preljubezni, Škvorc
 
Smiluj mi se, Martinjak
 
U križu je spas OP, Marović
 
Zdravo budi križu sveti, Klobučar
 
Zdravo Tijelo (muški zbor), Demović