DUŠNI DAN

PROPRIJ

  • 1. MISA 

Ulazna pjesma

Kao što Isus umrije i uskrsnu,
tako će i Bog one, što usnuše u Isusu, privesti zajedno s Njime.
I kao što u Adamu svi umiru,
tako će i u Kristu svi biti oživljeni. (1 Sol 4, 14; 1Kor 15, 22)

Canjuga Kao što Isus umrije i uskrsnu

Otpjevni psalam

K Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Ps 25 (24), 6-7c. 17-18. 20-21

Galetić K Tebi, Gospode Ps 25

Igrec K Tebi, Gospodine Ps 25

Lazarin K Tebi, Gospode Ps 25

Lešćan K Tebi, Gospode Ps 25

Pjesma prije Evanđelja

Iv 3, 16

Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da tko u Njega vjeruje ima život vječni.

Pričesna pjesma

Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin:
tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene,
neće umrijeti nikada. (Iv 11, 25-26)

Canjuga Ja sam uskrsnuće

Marović Ja sam uskrsnuće i život

 

  • 2. MISA 

Ulazna pjesma

Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
i svjetlost vječna svijetlila njima. (usp. 4 Ezr 2, 34-35)

GK Pokoj vječni

Galetić Pokoj vječni

Marović Pokoj vječni

Otpjevni psalam

Gospod mi je svjetlost i spasenje.

Ps 27 (26), 1.4. 7 i 8b i 9a. 13-16

Bartolić Bog mi je svjetlost i spasenje Ps 27

Igrec Bog mi je svjetlost i spasenje Ps 27

Igrec Gospodin mi je svjetlost i spasenje Ps 27

Lešćan Gospod mi je svjetlost i spasenje Ps 27

Martinjak Vjerujem da ću uživati Ps 27

Martinjak Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja Ps 27

Pjesma prije Evanđelja

2 Tim 2, 11-12a

Ako zajedno s Kristom umrijesmo, s Njime ćemo i živjeti;
ako ustrajemo, s Njime ćemo zajedno i kraljevati.

Pričesna pjesma

Svjetlost vječna svijetlila njima, Gospodine,
po dobroti Tvojoj – u zajednici sa svima svetima.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
po dobroti Tvojoj – u zajednici sa svima svetima. (usp. 4 Ezr 2, 35. 34)

GK Svjetlost vječna

Marović Svjetlost vječna

  • 3. MISA 

Ulazna pjesma

Bog koji uskrisi Krista od mrtvih
oživjet će i smrtna tijela naša
po Duhu svome koji prebiva u nama. (usp. Rim 8, 11)

Canjuga Bog koji uskrisi Krista

Marović Bog koji uskrisi Krista

Otpjevni psalam

U Gospodina ja se uzdam,
u Njegovu se uzdam riječ.

Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Atlija Iz dubine vapijem Ps 130

Galetić Uzda se duša moja Ps 130

Grgat U Gospodina ja se uzdam Ps 130

Marović U Gospodina je milosrđe Ps 130

Morović U Gospodina aj se uzdam Ps 130

Pjesma prije Evanđelja

Iv 11, 25a. 26

Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin;
tko u mene vjeruje, neće umrijeti nikada!

Pričesna pjesma

Iščekujemo Spasitelja,
Gospodina našega Isusa Krista:
On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo
i suoblićiti ga tijelu svome slavnome. (Fil 3, 20-21)

Canjuga Iščekujem Spasitelja

GRADUALE ROMANUM

MISSA PRO DEFUNCTIS