SV. PETAR I PAVAO, 29.VI.

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Ova su dvojica krvlju svojom zasadila Crkvu:
ispili su čašu Gospodnju i postadoše prijatelji Božji.

Andrić Ova su dvojica

Kraljevica Ova su dvojica

Otpjevni psalam

Godina A, B i C:

Anđeo Gospodnji izbavlja štovatelje Božje.

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Grgat Anđeo Gospodnji Ps 34

Morović Anđeo Gospodnji Ps 34

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B i C: Mt 16, 18

Ti si Petar – Stijena,

i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju,

i vrata paklena neće je nadvladati.

Pričesna pjesma

Reče Petar Isusu:
Ti si Krist – Pomazanik Boga živoga!

Odgovori mu Isus: Ti si Petar, Stijena
i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju. (Mt 16, 16. 18)

GRADUALE ROMANUM

MISSA FESTIS ST. PETRI ET PAULI APOSTOLI

PJESME I MOTETI

Canjuga Krasote puno rajsko svjetlo

Klobučar O blažen dane

Vidaković Poglavara vrhovnoga

Marović Ti si Petar