SV. ŠIME, 8. X.

 

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Daj mir, Gospodine, onima što se u Te uzdaju,
da se Tvoji proroci pokažu istiniti.
Uslišaj molitve slugu svojih,
Izraela, puka svoga. (usp. Sir 36, 18)

Canjuga – Daj mir, Gospodine

Sali – Daj mir, Gospodine

Otpjevni psalam

Gospod mi je svjetlost i spasenje,
koga da se bojim?

Ps 27 (26) 1. 4. 13-14

Andrić – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Grgat – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Igrec – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Lešćan – Gospod mi je svjetlost i spasenje

Marović – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Rakonca – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

 

Pjesma prije Evanđelja – Lk 2, 32

Svjetlo na prosvjetljenje narodâ,
slavu puka Tvoga izraelskoga.

Marović Aleluja – Svjetlo na prosvjetljenje

Pričesna pjesma

Vidješe oči moje spasenje Tvoje
koje si pripravio pred licem sviju naroda.

GK – Svjetlost na prosvjetljenje Lk 2, 29-32

 

PJESME I MOTETI

Svetom Šimi 4gl

Marović – Sveti Šime pravedniče OP

Marović – Sveti Šime pravedniče CHP

Žagar – Sveti Šime, pravedniče