2. VAZMENA NEDJELJA

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Kao novorođenčad žudite
za duhovnim, nepatvorenim mlijekom,
da po njemu uzrastete na spasenje, aleluja. (1 Pt 2,2)

Canjuga Ulazna pjesma – Kao novorođenčad

ili:
Osjetite slast slave vaše
i zahvaljujte Bogu koji vas pozva
u nebesko kraljevstvo, aleluja.  (4 Ezr 2,36-37)

Canjuga Ulazna pjesma – Osjetite slast

 

ČITANJA

Otpjevni psalam

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Ps 118(117),2-4.22.24-25-27a

Grgat – Zahvaljujte Gospodinu Ps 118

Lešćan – Zahvaljujte Gospodinu Ps 118

Pjesma prije Evanđelja

Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin:
blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. (Iv 20,29)

GK – Prša – Aleluja. Jer si me vidio

Pričesna pjesma

Prinesi ruku i opipaj gdje bijahu čavli,
i ne budi nevjeran nego vjeran, aleluja. (usp. Iv 20,27)

 

GRADUALE ROMANUM

MISSA DOMINICA QUASIMODO GENITI