5. VAZMENA NEDJELJA

5. VAZMENA NEDJELJA

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna,
pred poganima pravednost objavi, aleluja. (Ps 98(97), 1-2)

Canjuga Pjevajte Gospodinu Ps 98

Galetić Pjevajte Gospodinu Ps 98

Lešćan Pjevajte Gospodinu Ps 98

Otpjevni psalam

Godina A

Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u Tebe uzdamo!

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19. 

Bartolić Neka dobrota Ps 33

Grgat Neka dobrota Ps 33

Igrec Neka dobrota Ps 33

Prša Neka dobrota Ps 33

Godina B

Ti si, Gospodine, hvala moja
posred zbora velikoga

Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-12

Grgat – Ti si Gospodine hvala moja

Igrec – Ti si hvala moja

Marović – Ti si Gospodine (antifona)

Godina C

Blagoslivljat ću dovijeka ime Tvoje,
Bože, kralju moj!

Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab

Galetić Blagoslivljat ću dovijeka Ps 145

Grgat Blagoslivljat ću ime Tvoje Ps 145

Pjesma prije Evanđelja

Godina A : Iv 14, 5

Ja sam put, istina i život, govori Gospodin;
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Godina B : Iv 15, 4 i 5b

Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin:
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

Godina C : Iv 13, 34

Zapovjed vam novu dajem:
Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!.

Pričesna pjesma

Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin,
tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda, aleluja! (Iv 15, 1. 5)

Bartolić – Ja sam pravi trs

Prša – Ja sam trs, a vi loze

GRADUALE ROMANUM

MISSA DOMINICA CANTATE