DUHOVI

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu svetom koji prebiva u nama, aleluja. (usp. Rim 5, 5; 10, 11)

Canjuga Ljubav je Božja razlivena

Marović Ljubav je Božja razlivena OP

Marović Ljubav je Božja razlivena CHP

Morović Ljubav je Božja

Prović Ljubav je Božja razlivena

 

Otpjevni psalam

Godina A, B, C

Pošalji Duha svojega, Gospodine,
i obnovi lice zemlje!

Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35 c. 27-28. 29bc-30

Grgat Pošalji Duha svojega Ps 104

Klobučar Pošalji Duha svojega Ps 104

Marović Pošalji Duha svojega Ps 104 

POSLJEDNJICA

GK Dođi, Duše Presveti

Haydn Dođi, Duše Presveti

Taclik Dođi, Duše Presveti

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B i C

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Pričesna pjesma

U posljednji dan blagdana Isus stade i povika:
Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije, aleluja! (Iv 7, 37)

 HIMAN

GK O dođi, Stvorče

Marović O, dođi Stvorče OP

Marović O dođi Stvorče CHP

Martinjak – O dođi Stvorče

GRADUALE ROMANUM

Missa Dominica Pentecostes