11. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
Ne skrivaj lica svoga od mene,
ne odbij u gnjevu slugu svoga! (Ps 27 (26), 7. 9)

Canjuga – Slušaj, Gospodine

Otpjevni psalam

Godina A

Njegov smo narod
i ovce paše njegove.

Ps 100 (99), 1b-2. 3. 5

Andrić – Njegov smo narod

Grgat – Njegov smo narod

Lešćan – Njegov smo narod

Morović – Njegov smo narod

Godina B

Dobro je slaviti Gospodina.

Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

GK – Dobro je slaviti

Grgat – Dobro je slaviti

Široki – Dobro je slaviti Gospodina

Godina C

Oprosti mi, Gospodine,
krivnju grijeha mojega.

Ps 32 (31), 1-2. 5. 7. 11

Igrec – Oprosti mi, Gospodine, krivnju grijeha moga

Lešćan – Prosti, Gospode

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mk 1, 15

Približilo se kraljevstvo Božje:
obratite se i vjerujte Evanđelju.

Godina B: 

Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
tko god ga nađe, ostat će zauvijek.

Godina C: 1Iv 4, 10b

Bog nas je ljubio i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše.

Pričesna pjesma

Za jedno molim Gospodina, samo to je tražim:
da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga (Ps 27 (26), 4)

ili

Oče sveti, sačuvaj u svome Imenu one koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi, govori Gospodin. (Iv 17, 11)

GRADUALE ROMANUM

DOMINICA HEBDOMADA UNDECIMA