12. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom Pomazaniku.
Spasi narod svoj, Gospodine, i blagoslovi svoju baštinu,
pasi ih i nosi dovijeka (Ps 28 (27), 8-9)

Canjuga – Gospodin je jakost Ps 28

Marović – Gospodin je jakost

Otpjevni psalam

Godina A

Po velikoj dobroti svojoj
usliši me, Gospodine!

Ps 69 (68), 8-10. 14 i 17. 33-35

Andrić – Po velikoj dobroti

Grgat – Po velikoj dobroti

Marović – Po velikoj dobroti

Morović Po velikoj dobroti

Prša Po velikoj dobroti svojoj (ant.)

Godina B

Hvalite Gospodina
jer je dovijeka ljubav Njegova!

Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Grgat Hvalite Gospodina Ps 107

Tomašić Hvalite Gospodina Ps 107

Godina C

Tebe žeđa duša moja,
Gospodine, Bože moj!

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Galetić Tebe žeđa Ps 63

Grgat Tebe žeđa Ps 63

Klobučar Tebe žeđa Ps 63

Marović Tebe žeđa Ps 63

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Iv 15, 26b i 27a

Duh istine svjedočit će za mene, govori Gospodin,
i vi ćete svjedočiti.

Godina B: Lk 7, 36

Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!

Godina C: Iv 10, 27

Ovce moje slušaju moj glas, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Pričesna pjesma

Oči sviju u tebe su uprte, Gospodine,
Ti im hranu daješ u pravo vrijeme(Ps 145 (144), 15)

Schütz Oči sviju

ili

Ja sam pastir dobri,
i život svoj polažem za ovce svoje – govori Gospodin. (Iv 10, 11. 15)

GRADUALE ROMANUM

MISSA HEBDOMADA DUODECIMA