13. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim! (Ps 47 (46), 2)

Široki – Narodi svi

Topić – Narodi svi

Otpjevni psalam

Godina A

O ljubavi Tvojoj, Gospodine,
pjevat ću dovijeka!

Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19

Galetić O ljubavi Tvojoj Ps 89

Grgat O ljubavi Tvojoj Ps 89

 

Godina B

Veličam Te, Gospodine,
jer si me izbavio!

Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b

Bubalo Veličam Te, Gospodine Ps 30

Grgat Veličam Te Ps 30

Igrec Veličam Te Ps 30

Igrec Veličam te, Gospodine Ps 30 br 2

Marović Veličam Te Ps 30

Morović Veličam Te Gospodine Ps 30

 

Godina C

Ti si, Gospodine,
baština moja!

Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11

Galetić Ti si, Gospodine Ps 16

Milanović Ti si, Gospodine Ps 16

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: 1 Sam 3, 9; Iv 6, 68b

Govori, Gospodine, sluga Tvoj sluša;
Ti imaš riječi života vječnoga.

Godina B: 2 Tim 1, 10b

Spasitelj naš obeskrijepi smrt
i učini da zasja život po Evanđelju.

Godina C: Iv 10, 27

Ovce moje slušaju moj glas, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Pričesna pjesma

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto Ime Njegovo! (Ps 103 (102), 1)

ili

Oče, molim za ove: da svi u nama budu jedno,
te svijet uzvjeruje da si me Ti poslao, govori Gospodin. (Iv 17, 20-21)

GRADUALE ROMANUM

MISSA HEBDOMADA TERTIA DECIMA